Guidad djupavspänning - hitta ro och stillhet

En guidad djupavspänning för dig som vill landa och uppleva hur sinnet mjuknar, blir lugnt och stabilt. Du känner hur du kommer till ro och upplever stillhet.

Djupavslappningen är 9 minuter