Rörelse meditation

Den här rörelsemeditationen har sina rötter i kototama, qigong och yoga

Meditationen är 12 minuter