MEDITATIONER

Leva med smärta - hitta en sann tillflykt

Vad längtar ditt hjärta efter?

När allting känns övermäktigt

Återställ balansen


För återhämtning

Mantra meditation

Meditation med rörelse

Energiåterställning

Du är redan hemma

Praktisera glädje

Spåra din längtan

Lugn och stabilitet

Sodharsan Chakra Kriya

Guidad Buddhistisk meditation

Och många fler... Det finns ca. 30 meditationer som du får ta del av som medlem.